Moja oferta

Badania genealogiczne

Odtwarzam życie przodków na podstawie uzyskanych w toku badań dokumentów, fotografii, wzmianek prasowych, nekrologów i innych źródeł.
Skontaktuj się!

Testy DNA

Doradzam w zakresie doboru popularnych testów DNA do celów genealogicznych (testy DNA autosomalnego, DNA mitochondrialne i Y-DNA).
Skontaktuj się!

Spuścizna intelektualna

Przygotowuję opracowanie dorobku twórczego na podstawie książek, czasopism, archiwaliów, rękopisów, korespondencji i innych źródeł.
Skontaktuj się!

Konsultacje

Podczas rozmowy przeprowadzonej przez Internet doradzę w zakresie miejsc poszukiwania przodków i zbierania informacji na ich temat.
Skontaktuj się!

Dr Anna Smywińska-Pohl

Nazywam się Anna Smywińska-Pohl. Posiadam szerokie wykształcenie humanistyczne. W 2019 roku obroniłam rozprawę doktorską w Instytucie Filozofii UJ, ukończyłam równoległe studia doktoranckie zajmujące się przede wszystkim metodologią nauk – Socitety-Environment Technology oraz Jagiellonian Interdisciplinary PHD Programme, studiowałam zarządzanie własnością intelektualną. Byłam także uczestniczką Erasmusa w ramach programu Democracy and Religion oraz seminarium naukowych Muzeum Żydów Polskich Polin.

Dyplom

Moje osiągnięcia

  • Szerokie badania archiwalne prowadzone w Polsce i za granicą, między innymi w Ukrainie, Litwie, Austrii i Izraelu
  • Wydanie książki Córki Nawojki. Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków 2017 (wraz z Ewą Chudobą)
  • Wydanie antologii Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967. Antologia, Kraków 2016 (wraz z Ewą Chudobą)
  • Napisanie książki Odkrywanie niedostępnego. Utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia żydowskiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (wraz z Anną Jarmuszkiewicz)

Masz pytania?